+46 (0)459-86086    christina.morley@toftahult.se

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Ansvarig FÖRMEDLARE  
Toftahult Gård
Ålshult 11 360 10 Ryd 
Tel: 0459 860 86
                                      
Som FÖRMEDLARE är vi skyldiga att se till att:

Ni får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
Ni får handling och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Ni informeras om alla väsentliga förändringar, som rör er bokning.
Ni får disponera stugan/lägenheten från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftats.
Om ni inte är nöjd med stugan /lägenheten så är det i första hand värden/stugägaren ni ska vända er till. Läs mer om detta nedan.

Bra att tänka på före bokningen:

Standard: Ett fritidshus skiljer sig ofta från ditt vanliga hem. Inredningen kan bestå av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få. Sovrummen är ofta små och avdelas inte alltid med en dörr. Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att man måste vänta något om flera ska duscha. 
Naturen: I och omkring semesterhus kan man sommartid räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter. Vi kan heller inte göras ansvarig för eventuell spindelväv inomhus eller myror på hustomten. Vid större insektsangrepp måste vi omedelbart meddelas, så att felet kan avhjälpas. Vi kan inte heller göras ansvarig för aktiviteter utanför tomtgränsen som vägarbete eller liknande

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften ( eller hela hyran).

När ska jag betala?

Om du har bokat tidigare än 60 dagar i förväg är bokningssavgiften SEK 500/vecka. Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi har sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Om du har bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.
Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka antingen muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än bokningsavgiften.
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.
Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en administrationsavgift på SEK 500. 

Vad har jag för rättigheter? 

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, så har du rätt att säja upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra det till värden snarast möjligt, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdes dagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på SEK 500.

Vad har jag för skyldigheter? 

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. 
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. 
Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. 
Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på SEK 500-1000 för städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan stugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts. Du kan också köpa slutstäd för SEK 500-1000 .

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.: 

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer,arbetsmarknadkonflikt, längre avbrott i vatten - och energitillförseln, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du har haft av stugan/lägenheten. 

Vad händer om vi inte kommer överens?   

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Självhushåll: Hyresgästen medtar eget sänglinne/handdukar eller hyr av värden. Gästen städar själv eller köper slutstäd.